3 грудня в Києві відбувся ІІ Міжнародний міждисциплінарний симпозіум “Оптимізація допомоги пацієнтам з порушенням зору внаслідок діабетичного набряку макули”.

Цукровий діабет є провідною причиною втрати зору в усьому світі. Діабетична ретинопатія і діабетичний макулярний набряк призводять до різкого зниження гостроти зору аж до повної сліпоти у пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет. Тому питання лікування таких пацієнтів є дуже актуальним як для лікарів-ендокринологів, так і для офтальмологів. Міжнародний симпозіум зібрав лікарів цих спеціальностей. У роботі взяли участь понад 300 лікарів не тільки з нашої країни, але й із Білорусії, Грузії, Казахстану.

В якості доповідачів у симпозіумі брали участь професори зі Швейцарії, Туреччини, Німеччини, а також знані офтальмологи України – директор ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України”, член-кореспондент НАМН України, професор Н. В. Пасєчнікова, заступник директора цього Інституту, професор В. А. Науменко, головний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Офтальмологія» МОЗ України, професор О. П. Вітовська. Питання лікування хворих на цукровий діабет з погляду ендокринолога презентував завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П. Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, професор Б. Н. Маньковский, який не тільки виступив із лекцією, а й був модератором ендокринологічної секції симпозіуму.

На симпозіумі були представлені нові можливості лікування хворих на цукровий діабет із макулярним набряком, що сприяють не лише стабілізації, але й відновленню раніше втраченого зору. Захід сприятиме більш ефективній співпраці ендокринологів та офтальмологів з метою підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет.

unnamed unnamed-2 unnamed-1